Ne razumijemo zašto ih se boji pošteno zagrliti?

Ne razumijemo zašto

ih se boji pošteno zagrliti?