Nije mogla složiti goru facu niti da se trudila

Nije mogla složiti goru facu

niti da se trudila