Napio se, pa ga je morala odvući kako god zna

Napio se, pa ga

je morala odvući kako god zna