Zašto vozači Smarta uvijek moraju biti ovako glupi?

Zašto vozači Smarta

uvijek moraju biti ovako glupi?