Carstvo bizarnosti

Navijači su se u Rusiji nagledali stvarno svačega: Neke stvari baš nisu trebali vidjeti

Ruska rapsodija (Foto: klyker.com)
Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) klyker.com
\\folder\galerija Galerija Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) Foto: klyker.com Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) - 18 Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) - 18 Foto: klyker.com Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) - 17 Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) - 17 Foto: klyker.com +16 Ruska rapsodija (Foto: klyker.com) - 16 Galerija
Rusija je puna prizora koji nisu došli do onih koji su Svjetsko prvenstvo gledali na TV ekranima.