Nije bitna kvantiteta, već kvaliteta

Zaboravite 10 tisuća koraka dnevno! Ovo je brojka na koju se trebate koncentrirati

Hodanje i broj 10 000
Hodanje i broj 10 000 Foto: Canva
Nije sve u brojkama, prava istina nešto je kompliciranija