Što reći...

Nije čudo što plivamo u smeću, neka ambalaža je čista lakrdija

Užasna ambalaža - 13
Užasna ambalaža - 13 Platforma X
\\folder\galerija Galerija Užasna ambalaža - 13 Užasna ambalaža - 13 Foto: Platforma X Užasna ambalaža - 23 Užasna ambalaža - 23 Foto: Platforma X Užasna ambalaža - 22 Užasna ambalaža - 22 Foto: Platforma X +20 Užasna ambalaža - 21 Galerija
Koriste ambalažu kao da sutra ne postoji, što bi se moglo i ostvariti ako tako nastave.